•   Niedziela, 10 grudnia 2023
Klucze Dynamometryczne

Pięć rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania systemu rurociągów sprężonego powietrza

Przewody rurowe są istotnym elementem systemu sprężonego powietrza. Gdy powietrze zostanie sprężone, osuszone i przefiltrowane, jest przesyłane do miejsca końcowego wykorzystania. Po drodze istnieje ryzyko zanieczyszczenia i spadku ciśnienia. Podczas projektowania systemu rurociągów sprężonego powietrza należy pamiętać o pięciu czynnikach, które pomogą zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia lub spadku ciśnienia powietrza.

  1. Materiał: Materiał rur odgrywa kluczową rolę w określaniu jakości i ciśnienia sprężonego powietrza. Rury są wykonane z różnych materiałów, takich jak aluminium, żelazo, miedź i tworzywa sztuczne. Niektóre materiały mogą ulegać korozji pod wpływem smarów z procesu sprężania, co prowadzi do nieszczelności i cząstek stałych w strumieniu powietrza. Materiał, z którego wykonane są rury, ma również wpływ na straty ciśnienia spowodowane tarciem. Miedź, stal i aluminium to idealne opcje, ponieważ wszystkie mają niskie współczynniki tarcia. Aluminium jest najlepszym wyborem, ponieważ można je łatwo ciąć i instalować.
  1. Rozmiar i odległość: Rozmiar (średnica) i odległość od punktu użycia w systemie mają duży wpływ na ciśnienie powietrza w punkcie użycia. Rury zbyt małe w stosunku do wydajności lub ciśnienia przepływającego powietrza mogą zwiększyć ciśnienie ponad wartość bezpieczną dla danego zastosowania końcowego. Jeżeli sprężarka znajduje się zbyt daleko od punktu użycia, ciśnienie może spaść poniżej wymaganego poziomu. Może to prowadzić do pracy sprężarki powyżej jej wydajności znamionowej, co może powodować przedwczesne zużycie maszyny i konieczność częstszej konserwacji. Wzrost ciśnienia na tłoczeniu sprężarki o 2 psi może prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na energię o 1%, co z kolei zwiększa koszty. Ciśnienie od sprężarki do najdalszego punktu użytkowania nie powinno nigdy przekraczać 10 procent ciśnienia na tłoczeniu.
  1. Rozmieszczenie: Dwa główne układy rurociągów to pętla i prosta. Rurociągi w kształcie pętli najlepiej nadają się do stosunkowo kwadratowych instalacji. Powietrze może przepływać przez rury i opadać w dół do każdego punktu poboru. W dłuższych, węższych instalacjach można zastosować prostą rurę rozgałęźną z odgałęzieniami. Są one mniej kosztowne niż rozprowadzanie w pętli. Zastosowanie układu rurociągów niedostosowanego do projektu instalacji może prowadzić do niepotrzebnych spadków ciśnienia lub zwiększenia kosztów związanych z dodatkowym orurowaniem. Przy ustalaniu układu rurociągów zawsze najlepiej skonsultować się z ekspertem.
  1. Temperatura: Jeśli system sprężonego powietrza jest bardzo duży lub rozległy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie rury nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Mogą one przebiegać przez inne pomieszczenia, pod ziemią, a nawet na zewnątrz. Znajomość wahań temperatury w tych miejscach jest bardzo ważna. Ekstremalne upały mogą powodować zużycie rur, zwłaszcza gdy są one wystawione na działanie temperatur przekraczających ich zalecane zastosowanie. Gorące rury mogą być również niebezpieczne dla pracowników. Temperatury poniżej zera mogą prowadzić do zamarzania kondensatu w systemie.
  1. Potrzeby konserwacyjne: Planując jakąkolwiek część systemu sprężonego powietrza, należy zawsze pamiętać o przyszłych potrzebach konserwacyjnych. Dotyczy to także rurociągów. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych należy przewidzieć rurę obejściową, która umożliwi dalszy transport sprężonego powietrza w całym systemie. Rurociąg ten powinien zawierać zawór obejściowy, aby można go było zamknąć po wznowieniu normalnej pracy. Uwzględnienie dodatkowego orurowania może również pomóc w przypadku konieczności rozbudowy, umożliwiając łatwe zainstalowanie nowego orurowania i skierowanie go do zastosowań końcowych.

Stworzenie systemu rurociągów na potrzeby sprężonego powietrza nie musi być trudne. System rurociągów AIRNet firmy Atlas Copco to doskonałe rozwiązanie dla systemu sprężonego powietrza, które jest szybkie, łatwe i niezawodne, a przy tym nie powoduje kosztownych spadków ciśnienia ani zanieczyszczenia powietrza.

Zobacz również